Home > ธุรกิจ

Business

ธุรกิจทั่วไป[หมวดจอแอลซีดี] สายการผลิตแผงหน้าจอแบบแบนระบบอัตโนมัติ[หมวดหล่อ] อุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่องหล่อระบบอัตโนมัติ[หมวดโรงหล่อ] โรงหล่อ[หมวดFA] ระบบหุ่นยนต์และระบบ FA

 • ระบบการผลิตจอแอลซีดีอัตโนมัติ สายการผลิตจอแอลซีดีระบบอัตโนมัติที่เกี่ยวข้อง กับจอแก้วขนาด G10 ในมาตรฐานรุ่นต่อไป การ เพิ่มประสิทธิภาพระบบอัตโนมัติของผลิตภัณฑ์ โดยเทคโนโลยีหุ่นยนต์
 • ระบบหล่ออลูมิเนียมอัตโนมัติ สายการผลิตอลูมิเนียมหล่ออัตโนมัติโดยใช้หุ่นยนต์รุ่นล่าสุด การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันโดยพิจารณาจากข้อเสนอทั้งหมดเป็นระบบที่สอดคล้องกับการ ประมวลผลที่สอง
 • ระบบโรงงานหล่ออัตโนมัติ ระบบธุรกิจเกี่ยวกับการโรงหล่ออัตโนมัติที่มีการสะสมความรู้มากกว่า 50 ปี เราสามารถที่จะ ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายด้วยเทคโนโลยีหลักของการจัดหาอุปกรณ์และการควบคุม หุ่นยนต์
 • ระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติสำหรับเครื่องจักรพิเศษต่างๆ การผลิตชิ้นส่วนรถยนต์, การแปรรูปอาหาร, อุตสาหกรรมทางรถไฟ เรามีความสามารถในการทำข้อเสนอเต็มรูปแบบคำสั่งเพื่อให้สมกับอุปกรณ์สำหรับสายผลิตภัณฑ์ ต่างๆโดยอัตโนมัติ พร้อมกับผลลัพธ์การแนะนำให้กับอุตสาหกรรมต่างๆและด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์

To Top of the Page

Business